Ruwe versie ontwikkelplan: ‘Hart voor rust, ruimte en natuur’

Op 22 november 2017 presenteerde het projectteam van de gemeente Teylingen een ruwe versie van hun ontwikkelplan aan de groep deelnemers aan het participatietraject. Na een presentatie van de externe gespreksleider overheerste opluchting dat het uitbreidingsplan van de golfbaan in elk geval van tafel was. De plannen werden door de groep welwillend ontvangen. In grote lijnen blijft het gebied in elk geval ongemoeid – daar zijn we blij mee. Ondertussen waren er ook nog de nodige zorgen, suggesties en kanttekeningen. 

Meer scheiding verkeersstromen

Belangrijk uitgangspunt in het ontwerp was om de verschillende verkeersstromen beter te scheiden, zodat wandelaars, hondenuitlaters, hardlopers, fietsers, wielrenners en anderen elkaar minder zouden hinderen. De verwachting is immers dat het komende jaren nog flink drukker zal worden in Kagerzoom. Langs het fietspad zou een aparte wandelstrook kunnen komen, met daarnaast diverse nieuwe onverharde wandelpaden. Bijvoorbeeld over de dijk die de scheiding van de wijk met het Kagerzoomgebied vormt.

Andere ingrepen

Diverse andere ingrepen werden gepresenteerd. Onder meer:

 • Verleggen van het laatste stuk fietspad langs de Groote Sloot zodat het langer over de dijk loopt en pas dichtbij de molen naar de brug buigt. Op deze wijze wordt meer afstand tot de golfbaan gewaarborgd, en daarmee de veiligheid voor wandelaars en fietsers vergroot.
 • Verdwijnen van het voetbalveld naast het basketbalveld bij de Broekweg. Hier zou een plasdras-zone kunnen komen en diverse extra sloten worden uitgegraven waar met stapstenen een pad doorheen kan komen. Doel: een avontuurlijker speelmogelijkheid voor de jeugd.
 • Het basketbalveld blijft een speelveld maar wordt meer met natuurlijke materialen ingericht.
 • Een wandelpad dwars door het weiland richting de brug naar de Strengen. Dit zou met een extra bruggetje weer aansluiten op het fietspad.
 • De Blaarkoppen blijven het weiland begrazen. De weilanden krijgen bloemrijke slootranden en het is de bedoeling om minder te maaien.
 • De dijk langs het fietspad, die zorgt voor een visuele scheiding tussen de wijk van Kagerzoom, zou flink kunnen worden verlaagd om hem daarmee makkelijker begaanbaar te maken voor wandelaars die dan tussen de dieren zouden kunnen struinen. Hier zouden ook plas-draszones kunnen komen.
 • Loslopende boerderijdieren kunnen zorgen voor een meer avontuurlijke beleving. De hekken langs het fietspad bij de Duinen en Forellen zouden kunnen verdwijnen, zodat de dieren én de mensen vrijuit kunnen lopen. Ook de slootrand zou dan door schapen kunnen worden begraasd. Met wildroosters aan beide zijden van het fietspad kunnen de dieren begrensd worden.
 • De populieren langs het fietspad achter de Dalen zijn aan het eind van hun levensduur en moeten worden gerooid [NB of dit zo is, daar zijn de meningen verdeeld over]. Ook langs de Duinen en Forellen staat de hele dijk vol met populieren.
 • De sloot tussen de huidige dierenweide en de ijsbaan kan worden verbreed en verfraaid. Deze brengt de herinnering terug aan de oude Holle Mare, die in vroeger tijden ongeveer hier door het landschap liep.
 • De dierenweide bij de Karpers kan meer toegankelijk worden gemaakt. Wanneer hier geen dieren lopen, kan deze ook als speelweide worden gebruikt – vergelijkbaar met het huidige voetbalveld bij de Dalen dat gaat verdwijnen.
 • Verbeteren van sanitaire voorzieningen en fietsenstalling bij de speelweide op de Strengen.
 • Op de linkerkant van de Strengen worden de opschietende bomen weggehaald, zodat dit rietlandschap blijft.
 • Een uitkijktoren als opvallend element op de verste punt van de Tengnagel.
 • Twee kleinschalige pontjes (roeibootjes van vrijwilligers?) die het stiltegebied van Koudenhoorn verbinden met Kagerzoom en met de Strengen.

Veelheid aan inrichtingselementen

De presentatie schetste daarnaast een groot aantal kleinere ingrepen. Door de projectleider en landschapsarchitekt werd benadrukt dat pas sprake was van een ruwe ontwerpschets. Zo werd gesproken over onder meer picknickplekken, plukpaden, aanlegsteigers, een beweegparcours, zwaluwwanden, een blote voetenpad, knuppelpaden, onverharde laarzenpaden, een vogelspothut en een uitkijktoren. Waar deze precies gelokaliseerd zouden kunnen worden, was echter nog niet op de kaart ingetekend. Deze elementen zijn ook terug te vinden in de brochure ‘Kagerzoom levend landschap’ dat nu online staat en op dinsdag 23 januari aan de Merenwijk wordt voorgelegd. Of ze nu wel zijn ingetekend, is niet goed te onderscheiden op de kaart.

Zorgen en suggesties

In het tweede deel van de avond kregen de deelnemers de gelegenheid om in groepjes te reageren op de voorgelegde ontwerpschets. Dit leverde een groot aantal zorgen en suggesties op. Een kleine greep:

 • De voorstellen voor loslopende dieren, struinpaden over de dijken en een wandelpad door het weiland betekenen veel meer rechtstreeks contact met de boerderijdieren. Het betekent dat honden vaker aangelijnd moeten worden. Daarmee hebben de plannen forse impact voor de hondenbezitters die van heinde en ver naar Kagerzoom komen om hun honden uit te laten. Het draagvlak onder deze groep is cruciaal voor het welslagen van deze plannen. In hoeverre zijn zij bereid hun dieren aan te lijnen?
 • Hoe staat het met de veiligheid voor de loslopende dieren? De weide van de  kinderboerderij is na openingstijd gesloten voor publiek.
 • Bij de voorstellen rond de Strengen lijkt met name gekozen voor opties om de recreatie te versterken en niet zozeer voor maatregelen om de bijzondere vogelhabitat extra te beschermen. Een uitkijktoren, een meer toegankelijk voetpad langs de Zijl, een vogelspothut en een struinpad dwars door het moerasbos zorgen voor meer bezoekers, en verdere ontsluiting van het toch al piepkleine stukje moerasbos. In hoeverre worden maatregelen genomen om verdroging van het moeras te voorkomen?
 • Herstel van het rietland op de Strengen moet er niet toe leiden dat alle bomen en struiken worden weggehaald.
 • Een verlaagde dijk betekent dat de huizen vanuit Kagerzoom veel beter zichtbaar worden, en andersom dat de huizen langs de rand veel meer actieve recreatie langs hun huis krijgen.
 • Plas-draszones om weidevogels uit te nodigen in een gebied waar zoveel honden (los) lopen, dat lijkt een nogal heilloze ingreep. Vogels worden zeer gealarmeerd door nabijheid van honden. Betekent wel flink wat extra onderhoud. Wie gaat dat doen/betalen?
 • Loslopende dieren en wildroosters betekenen dat het fietspad langs de huizen voor fietsers en minder-validen moeilijker of niet begaanbaar wordt. Honden moeten hier worden aangelijnd.
 • Zorgen pontjes naar het stiltegebied van Koudenhoorn niet voor een te grote toestroom van recreanten naar dit nog relatief rustige natuurgebied op het recreatie-eiland?
 • Er wordt een veelheid aan inrichtingselementen genoemd. Uitgangspunt was dat het gebied geen ‘voor elk wat wils’-karakter zou krijgen. En dat het niet de uitstraling van een park zou krijgen, maar zijn natuurlijke ruigte zou behouden. Gezien de zeer kleine omvang van het gebied vragen we ons af in hoeverre de vele (nog niet gelokaliseerde) elementen alsnog leiden tot ‘overinrichting’.

Reacties verwerkt in volgende versie

De groepjes deelnemers produceerden de nodige post-its met opmerkingen. Het projectteam bedankte de aanwezigen voor hun bijdragen en gaf aan dat deze verwerkt zouden worden in de volgende versie van het ontwikkelplan, dat aan de Merenwijk wordt voorgelegd. Afgesproken werd dat de kaart met de ruwe schets zeer snel zou worden verstrekt aan de deelnemers. Helaas is dit, ook na herhaalde verzoeken, niet gebeurd.

Overleg met hondenbezitters

Verschillende deelnemers hebben tijdens en na de bijeenkomst benadrukt dat het draagvlak voor deze plannen bij hondenbezitters belangrijk gaat zijn. De groep omwonende hondenbezitters, die dagelijks meerdere ommetjes maakt in Kagerzoom, is niet vertegenwoordigd in de participatiegroep. Daarom is nadrukkelijk geadviseerd voorafgaand aan de presentatie aan de wijk alvast af te stemmen met vertegenwoordigers uit deze groep. Een afspraak zou worden gepland, maar heeft op 15 januari nog niet plaatsgevonden.

Wat is nieuw in het nieuwe plan?

Vooralsnog is niet duidelijk in hoeverre de concrete zorgen, bezwaren en suggesties zijn verwerkt in de volgende versie, het plan ‘Kagerzoom levend landschap‘. De kaart in dit plan heeft niet voldoende resolutie om in detail te kunnen inzoomen. Ook is nog steeds niet helder waar alle genoemde extra inrichtingselementen zouden moeten komen.

Opnieuw last-minute uitnodiging

Uit de wandelgangen werd enkele dagen geleden duidelijk dat door het projectteam een wijkavond is gepland en dat alle informatie inmiddels online gezet was. De deelnemers aan de participatiegroep hebben geen uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen. Ook op 22 november kreeg de groep de uitnodiging slechts een week vooraf toegezonden, zodat diverse deelnemers tot hun grote spijt verhinderd waren.

We hopen op 23 januari samen met andere Kagerzoom-liefhebbers helder te krijgen welke onderdelen in het plan we gezamenlijk van harte ondersteunen. En ook opnieuw aandacht te vragen voor aspecten waarover we zorgen of verbetersuggesties hebben. Zodat een evenwichtig plan ontstaat, met breed draagvlak, en de voor uitvoering benodigde details nader kunnen worden uitgewerkt.

Presentatie aan de Merenwijk

Datum:   dinsdag 23 januari
Tijd:        20.00-22.00 uur, inloop vanaf 19.45
Locatie:  Regenboogkerk, Watermolen 1.

Van de projectsite:

Alle feedback wordt verwerkt in het concept ontwikkelplan dat 23 januari 2018 gepresenteerd wordt aan alle geïnteresseerde inwoners en belanghebbenden. Zij krijgen dan de gelegenheid op het plan te reageren. Hun feedback gebruikt de gemeente om het plan verder te verbeteren waarna ze het als richtinggevend kader, ter vaststelling voorlegt aan het college van burgemeester en wethouders.

 

presentatie 22 nov 1.png

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

0 reacties op Ruwe versie ontwikkelplan: ‘Hart voor rust, ruimte en natuur’

 1. Bennovy Beran schreef:

  Barre tijden hoor! Na de eerdere positieve berichten is dit wel een domper. Ik zie dat de nu voorliggende versie nauwelijks of niet afwijkt van de versie 22 nov jl., terwijl er op 22 nov wel de nodige opmerkingen zijn gemaakt.

  Ben

 2. Dank voor de update! Ben benieuwd naar de (andere) reacties van de mensen die mee mogen denken van de projectleider. Het is voor mij nog steeds een raadsel wie dat zijn en op welke basis zij zijn uitgezocht.

 3. Anke schreef:

  Hoezo zijn de populieren aan het einde van hun levensduur? Een populier wordt makkelijk 100 jaar oud! Laten we alsjeblieft geen bomen gaan rooien onder het mom van natuurlontwikkeling!

  • Peter schreef:

   Helemaal mee eens. De populieren zijn prachtige bomen. Die ga je toch niet weghalen!
   Dood en doodzonde. Er zijn al zo weinig bomen in de omgeving. Als randbewoner vd kapers genieten wij deze reuze populieren. Ook de dijk verlaging ? Wordt het dan niet een kale open bedoeling voor de karper/forellen en ook richting de Duinen?
   Zitten goede ideeën in maar laat aub de dijk en populieren zoals ze zijn!!

   • Miriam Bakker schreef:

    De populieren moeten blijven, kunnen wel 100 -150 jaar worden, zijn pas in de zeventiger jaren aangeplant bij de eerste woningbouw.
    Heb een uitgebreide e-mail gestuurd aan de projectleider Bart van Dijk van de Gemeente Teylingen waarin ik mijn bezwaren heb geuit over de plannen van het rooien van de populieren, waar ik zelf ook zo van geniet in mijn 35 meter lange tuin die grenst aan de dijk en over de golfbaan uitkijkt.
    Ook het verlagen van de dijk is voor mij onverteerbaar en vind ik een ernstige aantasting van mijn privacy.
    En over hoeveel verlaging hebben wij het dan , een halve meter, een meter of zelfs nog meer?
    Mensen moeten zgn tussen de dieren kunnen struinen, wat een onzin.
    De dieren willen graag met rust gelaten worden en wij -als directe omwonenden- zitten toch niet op pottenkijkers te wachten op de dijk,
    Laten wij allen zoveel mogelijk nee zeggen tegen deze plannen, steeds meer verstedelijking, steeds meer groen wat verdwijnt, vogels die verdwijnen
    Ik hoop dat alle mensen van de Forellen, Karpers en Dalen inzien dat wij tegen deze plannen moeten ageren, dit mag niet doorgaan..
    Ons woongenot zal met sprongen achteruit gaan.
    Miriam.

 4. Wilma Pijper en Joachim Schweizer schreef:

  Ik ben het met Anke eens. Het zijn prachtige bomen, is er een botanicus geweest om vast te stellen dat ze ziek zijn!? verder merk ik aan het plan dat het moeilijker gaat worden voor mensen met een beperking, en ook nog je hond aan de lijn, daar ben ik het helemaal niet mee eens, een opgevoede hond moet ook zijn energie kwijt en dus rennen en spelen met andere honden, Ik ga komende dinsdag ook maar eens heen

 5. Jeroen Verrier (Lobeliadal 11) schreef:

  Ik zie het voordeel niet van loslopende dieren die op paden poepen (dit wordt niet opgeruimd), s nachts lawaai gaan maken (balkende ezels en kraaiende hanen), schuilschuurtjes nodig hebben (denk aan de stankoverlast bij ongunstige wind), overal aan knabbelen (denk aan geiten) En ik vraag me af wat de nadelen zijn voor de blaarkoppen die er nu rond lopen.
  Hiervoor is de kinderboerderij veel geschikter.
  Natuurlijk zit ik ook niet te wachten op (nachtelijk) vissende jongeren op de verlaagde dijk die de hele dag en nacht bij mij naar binnen zitten te kijken.
  Ik ben di. zeker aanwezig. Het plan is te veelomvattend.

  • Wilma Pijper en Joachim Schweizer schreef:

   En trouwens Jeroen, je kunt niet iedereen over 1 kant scheren, mijn man ruimt altijd de poep van onze lieve labrador op, hij heeft altijd zakjes bij hem! Maar het is waar dat andere hond bezitters het zo laten. Vinden wij ook ongepast! Niet alleen de lusten maar ook de lasten.

 6. Jeroen schreef:

  ik bedoel natuurlijk de poep van rondlopende schapen op het fiets/voetpad maar afgezien daarvan ben ik geen tegenstander van verlaging van de dijk vanaf de Duinen/Dalen richting de Zijl. Het vergroot mijn uitzicht en veel wandelaars zullen er niet voor kiezen door de poep van de dieren te willen lopen. Het nachtelijk vissen kun je beperken met verbodsbord kreeg ik te horen.

 7. Reinier de Man schreef:

  Dat verlagen van de dijk en het mengen van schapen, koeien, fietsers, wandelaars, rolstoelgebruikers, kleuters, kinderwagens, skeelers, natuurvrienden, vissers, en anderen is waanzin.Zie ook de angstaanjagende foto’s in de brochure met de ‘visie’: https://kagerzoom.rdeman.nl/index.php/themas/de-dijk-en-de-populieren/ voor meer informatie en mijn gedetailleerde kritiek op de zogenaamde ‘visie’: https://kagerzoom.rdeman.nl/index.php/2018/01/26/een-plan-zonder-doel-een-brochure-zonder-inhoud/

  • Miriam Bakker schreef:

   Ben het hier helemaal mee eens.
   Zie ook mijn reactie op deze site van 24 Januari j.l.
   In de beginjaren toen ik hier woonde liepen de schapen zo mijn tuin in en werd alles vertrapt en moest ik regelmatig naar de kinderboerderij bellen of men de schapen uit mijn tuin kon verwijderen.
   Dus geen loslopende dieren s.v.p.
   Géén dijkverlaging, wil geen pottenkijkers in mijn tuin.
   En wat betreft die populieren die kunnen wel 100 tot zelfs 150 jaar oud worden en ze zijn pas in de zeventiger jaren aangeplant en zeer beeldbepalend, ik ben er aan gehecht, geniet ook van het geruis van de bladeren en neem de bladafval in mijn tuin voor lief.
   Laat er eerst een een boomchirug en/of -deskundige naar kijken of die bomen echt in slechte staat zijn.
   Zo niet, is het rooien vlgs mij niet noodzakelijk en wat komt er dan voor in de plaats, ander groen of meer en meer asfalt?
   Laten we a.u.b. meer ageren tegen deze afschuwelijke verstedelijking die meer en meer oprukt.
   Ik heb gelezen dat de projectleider van het Kagerzoom project verwacht dat zelfs het fietsverkeer zal verdubbelen.
   Ik ben fel tegen dit plan, hoe rustiger het blijft hoe liever wat mij betreft.

   • Reinier de Man schreef:

    Dank voor de ondersteuning van mijn commentaar. Natuurlijk moet er eens naar de bomen gekeken worden. En als ze vervangen moeten worden, dan gewoon nieuwe bomen planten, liefst gefaseerd.

    Het laten loslopen van dieren is op vele manieren een verkeerd plan. Ooit kon je eenvoudig het terrein van de kinderboerderij op lopen. De ingang aan de kant van de Broekweg is al jaren afgesloten en na de late middag kom je het terrein niet meer op. Waarom? Omdat vandalistische jongeren niet alleen spullen kapot maakten maar ook dieren mishandelden.

    Het contact tussen mens en dier is in de regel niet zo idyllisch. Kijk maar naar de vele borden bij de dijk waarop staat dat je de dieren niet moet voeren.

    Dan heb ik nog een vraag: ik ben op zoek naar mensen die dit plan van dijkverlaging en vrijlopende dieren wél een goed idee vinden. Ik ben benieuwd naar hun argumenten. Ik heb zulke mensen nog niet kunnen vinden.

    • Miriam Bakker schreef:

     Je bedoelt in je laatste zin waarschijnlijk: ik heb zulke mensen nog niet kunnen vinden.
     Ik kan mij niet voorstellen dat iemand voor het verlagen van de dijk is en voor loslopende dieren,want we weten dan niet goed waar we ja op zeggen, dat wordt een grote puinhoop.

 8. André Mom schreef:

  Kagerzoom, Teylingen en de ‘beleving’…

  De plannen van de gemeente Teylingen met de Kagerzoom worden een stuk duidelijker als je naar hun visie op het buitengebied kijkt (uit Visie op Recreatie & Toerisme, Teylingen, 2016):

  Doel 1. verbeteren van de voorzieningen … in Teylingen in zowel het buitengebied als de kernen met als doel: ‘verhoging van de bestedingen’…..
  Doel 2: verbeteren en versterken van het toeristisch product ……met als doel een hoge belevingswaarde van de gemeente en verhoging van de bestedingen.

  Het zal dus niet zo lang meer duren of de huidige plannen ‘om de beleving’ in de Kagerzoom te vergroten, zullen worden gevolgd door plannen voor het maken van aanlegsteigers op Strengen en Tengnagel. Daarna krijgen we het verlenen van vergunningen voor koek- en zopie tenten, gevolgd door evenementen. Uiteindelijk hebben we een situatie zoals op Koudenhoorn in de zomer: heel veel boten en kratten bier, lawaai, schetterende radio’s en overal rommel.

  Verdwenen is dan wat we met zijn allen willen: rust, ruimte en natuur.

  Het gebied is mooi zoals het is: de dijkjes die het oude polderlandschap illustreren; de rij populieren die de stad Leiden, gezien vanuit het natuurgebied, aan het zicht onttrekken; de fietspaden die het rondje Groene Hart -via het pontje van James- koppelen aan het Duin- en Bollenlandschap. De fietspaden waarop ook kinderen, bejaarden, kinderwagens, buggies en skeeleraars ongehinderd hun weg vinden, met zicht op de koeien, schapen of ezels net achter het hek of de sloot. Waar je alleen, met familie en vrienden of met de buren even een ommetje maakt, zonder dat je naderhand de stront uit je schoenzolen hoeft te krabben, zoals kennelijk in het nieuwe plan als beleving wordt geschetst.

  Ik hoorde iemand zeggen: als het Kagerzoomgebied helemaal kaal was geweest en Bart van Dijk, de projectleider namens Teylingen, had een plan gemaakt dat precies hetzelfde was als het gebied er nu uitziet, dan was hij in een zegekar rondgereden en iedereen was enthousiast geweest. Helaas: kennelijk moeten er allerhande onzinnigheden, frutsels en franjes worden toegevoegd, voor de ‘beleving’, want daar is hij toch voor betaald. Deze plannen bevatten totaal geen meerwaarde: niet voor de dieren en niet voor de mensen die er lopen of fietsen of er wonen.

  Kennelijk is er geld over: maar waarom besteed je dat niet aan iets meer scheiding van de fiets- en wandelpaden, aan verbetering van de asfaltkwaliteit van het fietspad (ook voor skeeleraars prettig), aan een plan hoe je de populieren zou kunnen vervangen door nieuwe (in fases, zodat het mooie beeld gehandhaafd blijft), aan bankjes, picknickplaatsen, een paar vissteigers aan de Grote Sloot of elders, eenvoudige dingen waarbij je het huidige karakter in stand houdt.

  Ik geniet van het gebied, elke dag. De openheid, de ruimte, de rust. In weer en wind maak ik een wandeling of een fietsrondje, overdag of ’s avonds. Maar ik zit er niet op te wachten om tussen de koeien of schapen door te laveren (wat voor hun ook niet plezierig is), en na thuiskomst de stront onder mijn schoenen uit te krabben of mijn fiets schoon te spuiten. Als ik dat wil ga ik wel naar Tengnagel.

  Dus: houd het simpel, laat de dieren met rust in hun gebieden, en laat mensen gewoon fijn, onbezorgd en ongestoord wandelen en fietsen in dit kleine maar mooie polderlandschap.

  • Reinier de Man schreef:

   Ja, dat raakt de kern van de zaak: “als het Kagerzoomgebied helemaal kaal was geweest en Bart van Dijk, de projectleider namens Teylingen, had een plan gemaakt dat precies hetzelfde was als het gebied er nu uitziet, dan was hij in een zegekar rondgereden en iedereen was enthousiast geweest. ”
   Laten we het nog eens duidelijk zeggen: het gebied is NU mooi. Onderhoud het goed, maar ontwikkel het niet kapot.

 9. André Mom schreef:

  Kagerzoom, Teylingen en de ‘beleving’…

  De plannen van de gemeente Teylingen met de Kagerzoom worden een stuk duidelijker als je naar hun visie op het buitengebied kijkt (uit Visie op Recreatie & Toerisme, Teylingen, 2016):

  Doel 1. verbeteren van de voorzieningen … in Teylingen in zowel het buitengebied als de kernen met als doel: ‘verhoging van de bestedingen’…..
  Doel 2: verbeteren en versterken van het toeristisch product ……met als doel een hoge belevingswaarde van de gemeente en verhoging van de bestedingen.

  Het zal dus niet zo lang meer duren of de huidige plannen ‘om de beleving’ in de Kagerzoom te vergroten, zullen worden gevolgd door plannen voor het maken van aanlegsteigers op Strengen en Tengnagel. Daarna krijgen we het verlenen van vergunningen voor koek- en zopie tenten, gevolgd door evenementen. Uiteindelijk hebben we een situatie zoals op Koudenhoorn in de zomer: heel veel boten en kratten bier, lawaai, schetterende radio’s en overal rommel.

  Verdwenen is dan wat we met zijn allen willen: rust, ruimte en natuur.

  Het gebied is mooi zoals het is: de dijkjes die het oude polderlandschap illustreren; de rij populieren die de stad Leiden, gezien vanuit het natuurgebied, aan het zicht onttrekken; de fietspaden die het rondje Groene Hart -via het pontje van James- koppelen aan het Duin- en Bollenlandschap. De fietspaden waarop ook kinderen, bejaarden, kinderwagens, buggies en skeeleraars ongehinderd hun weg vinden, met zicht op de koeien, schapen of ezels net achter het hek of de sloot. Waar je alleen, met familie en vrienden of met de buren even een ommetje maakt, zonder dat je naderhand de stront uit je schoenzolen hoeft te krabben, zoals kennelijk in het nieuwe plan als beleving wordt geschetst.

  Ik hoorde iemand zeggen: als het Kagerzoomgebied helemaal kaal was geweest en Bart van Dijk, de projectleider namens Teylingen, had een plan gemaakt dat precies hetzelfde was als het gebied er nu uitziet, dan was hij in een zegekar rondgereden en iedereen was enthousiast geweest. Helaas: kennelijk moeten er allerhande onzinnigheden, frutsels en franjes worden toegevoegd, voor de ‘beleving’, want daar is hij toch voor betaald. Deze plannen bevatten totaal geen meerwaarde: niet voor de dieren en niet voor de mensen die er lopen of fietsen of er wonen.

  Kennelijk is er geld over: maar waarom besteed je dat niet aan iets meer scheiding van de fiets- en wandelpaden, aan verbetering van de asfaltkwaliteit van het fietspad (ook voor skeeleraars prettig), aan een plan hoe je de populieren zou kunnen vervangen door nieuwe (in fases, zodat het mooie beeld gehandhaafd blijft), aan bankjes, picknickplaatsen, een paar vissteigers aan de Grote Sloot of elders, eenvoudige dingen waarbij je het huidige karakter in stand houdt.

  Ik geniet van het gebied, elke dag. De openheid, de ruimte, de rust. In weer en wind maak ik een wandeling of een fietsrondje, overdag of ’s avonds. Maar ik zit er niet op te wachten om tussen de koeien of schapen door te laveren (wat voor hun ook niet plezierig is), en na thuiskomst de stront onder mijn schoenen uit te krabben of mijn fiets schoon te spuiten. Als ik dat wil ga ik wel naar Tengnagel.

  Dus: houd het simpel, laat de dieren met rust in hun gebieden, en laat mensen gewoon fijn, onbezorgd en ongestoord wandelen en fietsen in dit kleine maar mooie polderlandschap.

  • Reinier de Man schreef:

   Ja, dat raakt de kern van de zaak: “als het Kagerzoomgebied helemaal kaal was geweest en Bart van Dijk, de projectleider namens Teylingen, had een plan gemaakt dat precies hetzelfde was als het gebied er nu uitziet, dan was hij in een zegekar rondgereden en iedereen was enthousiast geweest. ”
   Laten we het nog eens duidelijk zeggen: het gebied is NU mooi. Onderhoud het goed, maar ontwikkel het niet kapot.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.