Golfclub wil uitbreiden naar de polder

Slecht nieuws voor de liefhebbers van het weiland met blaarkoppen. Terwijl een grote meerderheid van de deelnemers tijdens de werkbijeenkomst in Teylingen pleitte voor minimale ingrepen in Kagerzoom, met vooral versterking van de natuur, presenteerde de golfclub een plan om ook het laatste stuk Broek- en Simontjespolder nog in te lijven.

Avond vol presentaties

Ruim dertig mensen verzamelden zich 22 mei in het Trefpunt in Warmond voor de eerste werkbijeenkomst voor een integrale gebiedsvisie voor Kagerzoom. Na een inleiding van projectleider Bart van Dijk volgde een programma met 7 presentaties.

Geen voor-elk-wat-wils-oplossing

“Er is nog geen plan”, benadrukte Bart van Dijk. Hij ging nader in op de uitgangspunten van het project Leidse Ommelanden. “Het is niet de bedoeling om overal een compromis te zoeken met een voor-elk-wat-wils-oplossing. Elk gebied moet zijn eigen karakter krijgen – dus het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat Kagerzoom een kopie wordt van Koudenhoorn. In deze sessie gaat het om de uitwisseling van ieders standpunten over het gebied.”

Bart van Dijk vertelde dat de beschikbare subsidies maken dat elke (private) euro voor herinrichting kan worden verviervoudigd, door bijdragen vanuit de provincie en deelnemende gemeenten. In totaal is 18 miljoen euro beschikbaar voor versterking van natuur en recreatie in zo’n 40 projectgebieden rondom Leiden.

Keuzes zijn nodig

Charlotte Matthijsse vroeg namens Vogelgroep Merenwijk aandacht voor het behoud van het bijzondere vogelgebied op de Strengen. Ze wees op de verbossing van het riet en de verdroging van het moerasbos. Natuurontwikkelingen die op termijn tot veranderingen in het vogelbestand zullen leiden. Ook wees ze op de toenemende verstoring van het gebied door recreanten.

Biodiversiteitsexpert Ckees van Oijen gaf inzicht in de metingen die gehouden zijn in het gebied, en in de rijkdom van sommige deelgebieden en de samenhang tussen de landschappelijke diversiteit en de biodiversiteit in de Kagerzoom. Hij gaf ook voorbeelden van mogelijke maatregelen per deelgebiedje om de biodiversiteit te behouden of versterken. Inrichting, beheer en gebruik hebben steeds direct invloed op de kansen voor natuur. “Dus eerst moet je keuzes maken in wat je wilt bereiken”, benadrukte hij.

website planten.png

“Skeelerbaan niet nodig”

Twee meiden vertelden over hun bevindingen tijdens een ommetje Kagerzoom – scheefstaande bordjes, kapotte hekken bij de pony’s en vieze blubber op de bodem van de zwemplek. En trouwens, als het asfalt nou wat gladder gemaakt zou worden, dan kon iedereen gewoon over het fietspad skeeleren. “Dan is die skeelerbaan helemaal niet meer nodig. Veel leuker dan alsmaar dat zelfde rondje!”

Zorg over toenemende recreatiedruk

Namens de Stichting Broek- en Simontjespolder benoemde Hansje Huson hoe groot de belevingswaarde van de polder, de Strengen en Tengnagel voor bezoekers is. Niet voor niks gaf 96% van de respondenten van de enquete aan naar Kagerzoom te komen voor rust, ruimte en natuur. Ze illustreerde met enkele dia’s hoe het oud-Hollandse landschap in geconcentreerde vorm in de Kagerzoom te beleven is. Ze benadrukte de zorg over verdere toename van de recreatiedruk en gaf aan dat er volop draagvlak is voor versterking van de natuur met behoud van de huidige cultuurhistorische waarden, sfeer en indeling van het gebied.

website vogels.png

Eén plan met keuzes op enkele deelgebieden

Vanuit de wijkvereniging onderschreef Peter Engbers de woorden van de andere sprekers uit de Merenwijk en benadrukte met name het belang van terugkoppeling en inspraak vanuit de wijk. “Het zou goed zijn om bijvoorbeeld 2 of 3 plannen te presenteren en de Merenwijkers als belangrijkste gebruikers dan opnieuw naar hun mening te vragen – bijvoorbeeld weer via een enquete.”

In een reactie gaf Bart van Dijk aan dat hij hoopte om in de volgende bijeenkomst tot eerste keuzes te komen en wellicht bepaalde opties alvast uit te sluiten. Hij stelde te willen toewerken naar één plan, met op enkele deelgebieden nog keuzemogelijkheden waar de wijk zich over kan uitspreken.

Golfclub wil Kagerzoom ‘redden’

De golfclub stelt voor om de golfbaan uit te breiden naar een groot deel van het weiland en de rest in te richten als moeraspark. Om zo een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit en de recreatie in Kagerzoom te versterken. “Als we het gebied nu laten zoals het is, komt er gegarandeerd binnen 10 jaar weer een of ander ontwikkelplan”, betoogde een van de sprekers namens golfclub Kagerzoom. “Daarom geloven we dat ons plan voor de Broek- en Simontjespolder de meest toekomstbestendige oplossing is voor het gebied.”

Prognose: verdubbeling van verkeer

De golfclub benoemde in hun presentatie overigens dat projectleider Bart van Dijk voor de nabije toekomst uitgaat van een verdubbeling van het verkeer op het fietspad, nog bovenop de forse groei die de afgelopen jaren al heeft plaatsgevonden. De hogere risico’s die dat met zich meebrengt bij afzwaaiende golfballen zijn de belangrijkste reden om het golfterrein te willen uitbreiden. In de polder kunnen dan twee holes worden aangelegd. Het totaal aantal holes van de golfbaan zou overigens gelijk blijven – het zou slechts gaan om een uitwijkmogelijkheid, bijvoorbeeld voor het geval een andere hole in onderhoud is.

Fietspaden bovenop de dijk

In opdracht van de club heeft de golfbaanarchitect al tekeningen uitgewerkt voor het poldergebied. “Hierbij respecteren we het bestaande voetbalveld”, aldus bestuurslid Jan Bout. Aangrenzend aan het voetbalveld zou een moeraspark moeten komen met een wandelpad er doorheen.

Om de aanleg mogelijk te maken, zouden de fietspaden rond de polder voor een belangrijk deel moeten worden verlegd. Het fietspad richting de brug naar de Strengen zou over de dijk moeten gaan lopen, buitenom langs het driehoekige moerasje. Ook bij de molen zou het fietspad bovenop de dijk moeten komen.

“Zo kunnen mensen veel meer genieten van het uitzicht over het water”, aldus de golfclub. “Ons voorstel komt ook tegemoet aan de belangen van een groep Merenwijkers – veel leden wonen namelijk in de wijk.” Uit de zaal kwam de suggestie om nog eens naar de mogelijkheid te kijken de golfbaan eventueel richting het spoor uit te breiden.

Weer een polder weg…?

“Wanneer houdt het nou eens op?”, vroeg boer Theo Warmerdam in zijn presentatie. Eerder moest hij al vertrekken van het terrein van de golfbaan, daarna uit de Veerpolder en vervolgens uit de Klaas Hennepoelpolder. “Met tranen in mijn ogen heb ik mijn koeien indertijd weggehaald uit de Veerpolder, tussen de graafmachines vandaan. Zulke prachtige vruchtbare grond was dat. Altijd groeide het daar, bemesting was amper nodig.”

Hij vroeg aandacht voor de Leidse historie die hij met zijn zeldzame blaarkopkoeien en ambachtelijke Leidse kaas en roomboter levend houdt in dit laatst overgebleven stukje van de 17e eeuwse Broek- en Simontjespolder. Hij is de 12e generatie die deze kennis van vader op zoon doorgeeft. Hij gaf aan dat gebruik van het weiland belangrijk is voor zijn bedrijfsvoering. Het aantal koeien dat hij kan houden, is met de nieuwe fosfaatregels wettelijk gekoppeld aan de hoeveelheid grond die hij tot zijn beschikking heeft.

 

Blaarkoppen met zicht op het voetbalveld 2

Teylingse ambtenaar voorstander van golfbaanplan

Veel aanwezigen lieten merken dat ze het belangrijk vinden om het gebied zoveel mogelijk te houden zoals het is. Eén toehoorder benadrukte echter tijdens de avond zeer expliciet dat hij groot voorstander is van de plannen van de golfclub: een ambtenaar van de afdeling Ruimte bij de gemeente Teylingen. (Overigens ook de vader van een van de presenterende meiden.)

Weiland toch behouden?

Een van de aanwezigen gaf aan dat de beste garantie om het karakter van het gebied te behouden, is door dit (primair) een natuurbestemming te geven. Theo Warmerdam gaf aan mee te willen werken en mogelijkheden te zien om de kansen voor biodiversiteit te versterken, door aanpassing in bedrijfsvoering en natuurbeheermaatregelen. De Stichting Broek- en Simontjespolder wil graag de mogelijkheden onderzoeken van een crowdfundactie, als een alternatieve toekomstbestendige oplossing waarmee het weiland in de huidige vorm behouden kan worden.

Tweede bijeenkomst voor de zomervakantie?

Gespreksleider Arjan Bakker bedankte de aanwezigen voor hun inbreng en luisterend oor. “Het is duidelijk dat er veel tegenstrijdige belangen op tafel liggen. Het is nu de vraag of er volgende bijeenkomst keuzes moeten worden gemaakt, of dat het mogelijk is om meerdere belangen te combineren.” Projectleider Bart van Dijk gaf aan op basis van de uitkomsten van deze avond de tweede bijeenkomst te gaan voorbereiden. Hij hoopt dat deze nog voor de zomervakantie kan plaatsvinden.

“En nog steeds is de vraag niet beantwoord waarom dit nou eigenlijk allemaal nodig zou zijn”, verzuchtte Merenwijker Rein Dekker hoofdschuddend na afloop van de avond.

 

website plaatje

De polder: hoelang nog?

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

0 reacties op Golfclub wil uitbreiden naar de polder

 1. Petra van den Berg schreef:

  Helemaal mee eens, Petra van den Berg

 2. Ellen Houwen schreef:

  Heel veel dank voor dit uitgebreide verslag. De toestand is aanhoudend zorgelijk.

 3. Gert Ringenoldus schreef:

  Van Dekker geen andere argumenten dan dat van wij-van-wc-eendtype voor hun tweeholenplan. Volgens mij heeft boer Warmerdam gezegd dat hij geen bezwaar heeft tegen meer biodiversiteit op het weiland. Hier kan de subsidie goed voor gebruikt worden.

 4. Mia van Dijk-Bekooij. schreef:

  ik heb altijd gedacht,dat de dijk een functie heeft ,dus niet verlagen.En laat het zo het nu is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.