Home

De Broek- en Simontjespolder ligt ten noorden van de Leidse Merenwijk, aan het einde van de Broekweg. Het is een kleine, maar mooie Hollandse polder met koeien, slootjes en een molen. Voor duizenden mensen is het hun ommetjesgebied: een plek vlakbij huis waar ze van de rust en de natuur kunnen genieten.

In 2010 waren er plannen een grote jachthaven aan te leggen in de polder. Ook zijn er ideeën geweest voor wegen en bebouwing, maar gelukkig zijn die allemaal van tafel. De Stichting Broek- en Simontjespolder zet zich in voor het behoud van de polder zoals die nu is.

Herinrichting Kagerzoom

In 2016 is de gemeente Teylingen opnieuw gestart met plannen voor Kagerzoom, Koudenhoorn en de Oud Hollandse polders (Boterhuispolder, Zweilandpolder en Zwanburgerpolder). De stand van zaken vind je op de website Kagerzoom.infoInmiddels zijn de werkzaamheden van start gegaan. Welke ingrepen er nu precies worden gedaan, is ons niet duidelijk – ook al zijn we vanaf de start betrokken geweest bij het participatieproces.

47296386_526011261208681_913692186996899840_n[1]